BROHODEKONFERANSEN 2022

26.oktober - Konferansemiddag på Hotell Frøya (kl. 19:00 - 22:00)
27.oktober - Brohodekonferanse på Frøya kultur- og kompetansesenter (kl. 09:00  -16:00)
 

Havbruk i Norge – en brytningstid for konvensjonelt merdbasert oppdrett? 

I år har vi fokus på havbruksnæringens utfordringer og videre utvikling, i det som kan bli en brytningstid for tradisjonelt merdbasert fjordoppdrett av laks. Et nødvendig og økt fokus på bærekraft, det grønne skiftet og etablering av nye digitale løsninger blir viktig. Likedan vil usikkerhet rundt produksjonskostnader og økonomisk risiko forbundet med nye oppdrettsformer stå i fokus. Akademia og næringsliv kan sammen bidra til nye løsninger av merdbasert oppdrett, styrke innovasjonstakt og rekruttering til framtidens oppdrettsnæring. Velkommen til tiårsjubileum!

Brohodekonferansen består av flere elementer arrangert over to dager: Studentdag, konferansemiddag (jubileumsmiddag), konferanse og et toppledermøte. Studentdagen og toppleder er for spesielt inviterte, mens nettverksmiddag og konferanse er åpent for alle. Studenter, utover inviterte, er også velkomne til å delta på konferansen - her gir vi studentrabatt.

Besøk gjerne vår Facebook side for oppdateringer.

Brohodekonferansen er møtestedet der kompetanse, erfaring og interesser på tvers av fagområder og alder utveksles. Foredrag og interaktive sesjoner mellom studenter, forskere, elever og næringsaktører vil skape nye ideer til styrket samspill og økt innovasjonstakt i havbruk.

ONSDAG 26. OKTOBER

Konferansemiddag, studentdag og toppledermøte.

Konferansemiddag
 • 19:00 - 22:00 - Konferansemiddag på Hotell Frøya

  Hvordan kan vi sammen skape nye ideer som vil styrke innovasjonstakt og rekruttering?
  En uformell samtale mellom NTNU, Forskningsrådet, SINTEF og beslutningstakere. 

Studentdag
 • 08:00 - 16:00 - NTNU studenter besøker øyregionen

  Ekskursjoner, besøk hos Guri Kunna vgs, gruppearbeid (for inviterte studenter).

Toppledermøte
 • 12:00 - 16:00 - Toppledermøte

  Forbeholdt inviterte.

TORSDAG 27. OKTOBER

Brohodekonferansen.
Selve programmet starter kl. 09:00, mens registrering (med kaffe/te) er åpent fra
kl. 08:00.

Før lunsj, kl. 09:00 - 13:00
 • Kl. 09:000 Velkommen til Brohodekonferansen 2022 høst
  - Direktør NTNU Havrom, Siri G. Carson, og ordfører Frøya, Kristin F. Strømskag ønsker velkommen (registrering mellom kl. 08 og 09)

  Internasjonal tilnærming til framtidens havbruk - the Europena Green Deal
  - David Basset, General Secretary, European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP)

  Trusler og perspektiver for havbruk til sjøs - erfaringer fra Canada
  - Kristina Furnes, Global Communications Manager, Grieg Seafood

  Makroøkonomiske perspektiver – trusler om ressurstilgang, økonomi, politikk i dagens merdoppdrett
  - Odd Emil Ingebrigtsen, daglig leder, Paradigm Aquatic

  Sorte svaner i sykdom og velferd? Hvordan sikre en helhetlig tilnærming til fiskevelferd og merdmiljø?
  - Bård Skjelstad, NTNU

  Hvordan ser framtiden ut for dagens studenter, i en brytningstid for konvensjonelt merdbasert oppdrett?
  - Studenter

  10:30 Pause

  Krav om miljødokumentasjon - hvordan skape samfunnsaksept i framtiden?
  - Roger Sørensen, CEO, Åkerblå

  Nye metoder og miljøteknologi som kan støtte framtidens pålegg om miljøovervåkning av havbruk
  - Paneldialog

  Videre evolusjon – eller revolusjon? - av merdkonsepter i framtidig kystnært havbruk
  - Hans Vanhauwaert Bjelland, forskningssjef, Sintef Ocean

  Gruppedialog

Etter lunsj, kl. 14:00 - 16:00
 • Er leverandørene av tjenester til kystnært havbruk inne i en brytningstid? Hva er de største utfordringene?
  - Andreas Krogstad, salgssjef Frøygruppen

  Hvordan kan atlantisk oppdrettslaks gjennom avl gjøres resistent for lakselus?
  - Jørgen Ødegård, seniorforsker AquaGen

  Mulighetene som autonome operasjoner gir til videreutvikling av kystnært havbruk
  - Ole Andreas Alsos, prosjektleder MIDAS, professor Institutt for design NTNU

  Hvordan kan semilukkede systemer bidra til bedret bærekraft og videre muligheter i kystnært oppdrett?
  - Alf Reidar Sandstad, CEO, Seafarming Systems

  10:50 Pause

  Bygge verdier i regionen med fokus på kompetanse og teknologiutvikling

  Paneldialog
  - Studenter, næring m.fl.

  Oppsummering og avslutning
  - Prosjektleder Brohode Havbruk, Alexandra Neyts

 • 16:00 Program slutt

Foredragsholdere og paneldeltakere

Du får høre spennende innlegg fra:

David Bassett er leder i European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP). Organisasjonen fungerer som et bindeledd mellom europeiske forskningsprogrammer og havbrukssektorens behov. Gjennom å knytte næringsaktører, forskere, beslutningstakere og organisasjoner, peker EATiP på prioriterte områder for forskning og innovasjon av felles interesse.
David Bassett

General Secretary, EATiP

Kristina Furnes har erfaring fra Midøsten, og var en del av Geelmuyden Kiise før hun startet i Grieg Seafood i 2019. Hør henne under Brohodekonferansen når hun snakker om trusler og perspektiver for havbruk til sjøs, og hvor hun deler bedriftens erfaringer fra Canada.
Kristina Furnes

Global Communications Manager, Grieg Seafood

TBA

Roger Sørensen er født og oppvokst i Lofoten, utdannet økonom, og har for det meste arbeidet innenfor fiskeri og oppdrett. Har jobbet i Åkerblå i ti år som adm. direktør. Har tidligere jobbet som adm.dir i  Aker Seafoods Finnmark, fabrikksjef i MOWI og rådmann i Frøya kommune.
Roger Sørensen

CEO, Åkerblå

Prosjektleder av kapasitetsløftet Mennesket i framtidens havromsoperasjoner (MIDAS). Prosjektet er et samarbeid mellom forskningsmiljø og næringsliv i Midt-Norge, hvor målet er styrke innovasjonsevne, utvikling og eksport av autonom havromsteknologi. Alsos er førsteamanuensis ved Institutt for Design, og prodekan for innovasjon og formidling ved Fakultet for arkitektur og design, NTNU.
Ole Andreas Alsos

Leder Institutt for design, NTNU

Grunnlegger og CEO i Seafarming Systems AS, et selskap som ble stiftet i 2004 og som leverer teknologi og løsninger til havbruksindustrien. Alf Reidar har en sivilingeniørgrad i Marin teknikk fra NTNU, er gründer av en rekke konsepter og patenter, blant annet Aquatraz semilukket stålmerd og Aquantum Leap lukket stålmerd.  
Alf Reidar Sandstad

CEO, Seafarming Systems

Sorte svaner i sykdom og velferd? Hvordan sikre en helhetlig tilnærming til fiskevelferd og merdmiljø?
Bård Skjelstad

Forsker og veterinær, NTNU

Hør Hans Vanhauwaert Bjelland, når han løfter fram temaet: Videre evolusjon – eller revolusjon? – av merdkonsepter i framtidig kystnært havbruk. 
Hans Vanhauwaert Bjelland

Forskningssjef, Sintef Ocean

Andreas Krogstad har de siste ni årene jobbet som driftsleder i Frøy, før han nå har tatt over som salgsdirektør for konsernet. Har utbredt kontakt med bedrifter fra havbruksnæringen, og vil under konferansen ta opp spørsmål som: Er leverandørene av tjenester til kystnært havbruk inne i en brytningstid? Hva er de største utfordringene? 
Andreas Krogstad

Salgssjef, Frøygruppen

Jørgen Ødegård kommer til Frøya for å snakke om hvordan hvordan atlantisk oppdrettslaks gjennom avl kan gjøres resistent for lakselus. 
Jørgen Ødegård

Seniorforsker, Aquagen

Kristin F. Strømskag (H) ble valgt til ordfører i Frøya kommune i 2019. Hun har også ledervervet
for interkommunalt politisk råd for Trøndelag sørvest – Lakseregionen.
Kristin F. Strømskag

Ordfører, Frøya kommune

Siri Granum Carson er professor i anvendt etikk ved NTNU og direktør i NTNU Havrom. Siri er i tillegg leder for AFINO, Senter for Ansvarlig Forskning og Innovasjon i Norge, og leder for nasjonalkomiteen for FNs Havforskningstiår. Hun bidrar som ordstyrer i panelsamtale under konferansemiddagen, og sitter i programkomiteen for toppledermøtet.
Siri G. Carson

Direktør NTNU Havrom

Sammen med rektor ved NTNU, Anne Borg, inviterer Alexandra Bech Gjørv til toppledermøte onsdag, dagen før konferansen. 
Alexandra Bech Gjørv

Konsernsjef Sintef

Sammen med konsernsjef i Sintef, Alexandra Bech Gjørv, inviterer Anne Borg til toppledermøte onsdag, dagen før konferansen. Samme kveld kan du høre henne i panelsamtale under jubileumsmiddagen.
Anne Borg

Rektor NTNU

Henny Førde har en Master i Marinbiologi og akvakultur fra NTNU, og har jobbet i Måsøval siden 2014. Først som biologisk controller, og nå i stillingen som leder for salg og logistikk. Deltar i paneldialog.
Henny Førde

Leder salg/logistikk, Måsøval

«Innovasjon og bærekraftig utvikling er som et økosystem! Du må tenke og operere på flere nivåer for å lykkes. Kommer økosystemet i ubalanse, er sjansen for langsiktig suksess mer usikker. Derfor er et økosystem for innovasjon også viktig, slik at man får input på flere nivå og former. Brohode representerer for eksempel et slikt økosystem». Ragnar Sæternes, deltaker paneldialog.
 
Ragnar Sæternes

FoU koordinator, Sinkaberg-Hansen

Torolf Storsul er veterinær og har erfaring fra fiskehelsearbeid i oppdrettsbedrift og fiskehelsetjeneste. Nå leder han FoU-avdelingen i Aqua Kompetanse. Deltar i paneldialog: «Nye metoder og miljøteknologi som kan støtte framtidens pålegg om miljøovervåkning av havbruk».
 
Torolf Storsul

Leder Forskning og utvikling, Aquakompetanse

Deltar i paneldialog: «Hvor går veien videre i norsk havbruk: Blir det hovedsakelig gjennom innovasjon i kystnære anlegg, eller vil landbaserte og eksponerte systemer bli dominerende? Hva betyr dette for kompetansebehov framover?

 
Harald Larssen

CEO, Lerøy Midt

Martin Føre har jobbet som førsteamanuensis ved Institutt for Teknisk Kybernetikk ved NTNU siden 2019, og hans stilling her var et bedriftsprofessorat. Forskningen hans er innenfor retningen som kalles havbiokybernetikk, der bruken av teknologi på problemstillinger i havbruk er i fokus.
Deltar i paneldialog.
 
Martin Føre

Førstemanuensis Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU
 

Bengt Finstad har en DNV finansiert professorstilling i akvakulturbiologi ved NTNU, og er gruppeleder for marin seksjon på NTNU. Arbeidsområdene omfatter økofysiologi, akvakultur, smoltproduksjon/utsettinger av fisk, velferd/stress, forurensning og andre menneskeskapte påvirkninger, laksefisk i sjøen, fiskesykdommer-parasitter og biotelemetri. Deltar i paneldialog..
 
Bengt Finstad

Professor i akvakulturbiologi, NTNU

Konferansierer

Martin Olsen og Jenny Farstad Blindheimsvik vil lose deg igjennom høstens konferanse.

Martin Olsen har fagbrev innen elektronikk og en mastergrad i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU. Har jobbet med utvikling av oppstartsbedrift innen havbruksteknologi og et leverandørselskap til havbruksnæringen. I BKS jobber han med rådgivning for bedrifter og samarbeidspartnere, prosjektledelse av teknologiselskaper og han deltar i forskningsprosjekter.
Martin Olsen

Forretningsutvikler i Blått Kompetansesenter

Jenny F. Blindheimsvik er ferdig utdannet dataingeniør, og holder for øyeblikket på med master i datateknologi. Oppvokst på en øy utenfor Ålesund, og med et tett forhold til havet gjennom hele oppveksten, var det et naturlig valg å bli en del av NTNU Ocean Club. Her er hun IT ansvarlig.
Jenny Farstad Blindheimsvik

Student NTNU, Institutt for datateknologi og informatikk

Samarbeidspartnere

Brohode Havbruk er et samarbeid mellom:

Ønsker du mer informasjon om Brohode Havbruk?

FAQ

Ofte stilte spørsmål

BIL
Fra Trondheim, kjør E39 retning Orkanger
Fra Orkanger, følg FV714 skiltet til Hitra/Frøya. Undersjøisk tunnel til både Hitra og Frøya.

Link til Google Maps
 
BUSS
Bussruter til Frøya, rute 320 Trondheim – Frøya
Ruteplanlegger
 
BÅT
Fast hurtigbåtforbindelse fra Trondheim og Kristiansund til Hitra og Frøya og Øyrekka.
Rute 800 Trondheim – Brekstad -Hitra – buss til Frøya 
Ruteplanlegger 

Vi har reservert et antall rom til konferansen på Hotell Frøya, Rådhusgata 10 - 7260 Sistranda
 
Fyll ut i påmeldingsskjema, så reserverer vi hotellrom for deg.

Pris pr natt er kr. 1.590,- inkl. frokost.

Har du allerede meld deg på, kontakt lars@traveldesign.no for å reservere overnatting.

Ta kontakt med prosjektleder Alexandra Neyts alexandra.neyts@ntnu.no

Ta kontakt med prosjektleder Alexandra Neyts (NTNU) alexandra.neyts@ntnu.no eller prosjektkoordinator Tove M. Vedal (Blått Kompetansesenter, arrangør) tove@bksnorge.no 

Hvordan komme seg til Frøya?

Jubileumsmiddag holdes i skybaren på Hotell Frøya, mens Brohodekonferansen finner sted på Frøya kultur- og kompetansesenter.

Sted

 • Besøksadresse
  Nordfrøyveien 411, 7260 Sistranda
 • Telefonnummer
  310.55.1213
 • E-post
  post@bksnorge.no

Finn frem

Veibeskrivelse

Skriv avreisested og trykk på knappen

Påmelding

Alle kan melde seg på konferanse og nettverksmiddag, mens toppledermøte og studentdag er forbeholdt inviterte. For priser og påmelding - følg link under.

Velg hva du vil delta på her