BROHODEKONFERANSEN 2022

26.oktober - Konferansemiddag på Hotell Frøya (kl. 19:00 - 22:00)
27.oktober - Brohodekonferanse på Frøya kultur- og kompetansesenter (kl. 09:00  -16:00)
 

Havbruk i Norge – en brytningstid for konvensjonelt merdbasert oppdrett? 

I år har vi fokus på havbruksnæringens utfordringer og videre utvikling, i det som kan bli en brytningstid for tradisjonelt merdbasert fjordoppdrett av laks. Et nødvendig og økt fokus på bærekraft, det grønne skiftet og etablering av nye digitale løsninger blir viktig. Likedan vil usikkerhet rundt produksjonskostnader og økonomisk risiko forbundet med nye oppdrettsformer stå i fokus. Akademia og næringsliv kan sammen bidra til nye løsninger av merdbasert oppdrett, styrke innovasjonstakt og rekruttering til framtidens oppdrettsnæring. Velkommen til tiårsjubileum!

Brohodekonferansen består av flere elementer arrangert over to dager: Studentdag, konferansemiddag (jubileumsmiddag), konferanse og et toppledermøte. Studentdagen og toppleder er for spesielt inviterte, mens nettverksmiddag og konferanse er åpent for alle. Studenter, utover inviterte, er også velkomne til å delta på konferansen - her gir vi studentrabatt.

Besøk gjerne vår Facebook side for oppdateringer.

Brohodekonferansen er møtestedet der kompetanse, erfaring og interesser på tvers av fagområder og alder utveksles. Foredrag og interaktive sesjoner mellom studenter, forskere, elever og næringsaktører vil skape nye ideer til styrket samspill og økt innovasjonstakt i havbruk.

ONSDAG 26. OKTOBER

Konferansemiddag
 • 19:00 - 22:00 - Konferansemiddag på Hotell Frøya

  Hvordan kan vi sammen skape nye ideer som vil styrke innovasjonstakt og rekruttering?
  En uformell samtale mellom rektor ved NTNU, Anne Borg, konsernsjef i SINTEF, Alexandra Bech Gjørv, fylkespolitiker Pel Olav Skurdal Hopsø, avdelingsdirektør i Forskningsrådet, Kjell Emil Naas og havbruksingeniørstudent Brage Taraldsen. Ordstyrer: Siri G. Carson, direktør NTNU Havrom. 

Studentdag
 • 08:00 - 16:00 - NTNU studenter besøker øyregionen

  Ekskursjoner, besøk hos Guri Kunna vgs, gruppearbeid (for inviterte studenter).

Toppledermøte
 • 12:00 - 16:00 - Toppledermøte

  Forbeholdt inviterte.

TORSDAG 27. OKTOBER

Selve programmet starter kl. 09:00, mens registrering (med kaffe/te) er åpent fra
kl. 08:00.

Før lunsj, kl. 08:00 - 13:00
 • Registrering fra kl. 08:00 til 09:00

  Velkommen til Brohodekonferansen 2022 

  - Anne Borg, rektor NTNU, og Beathe Sandvik Meland, kommunedirektør Frøya, ønsker velkommen.

  Makroøkonomiske perspektiver – trusler om ressurstilgang, økonomi, politikk i dagens merdoppdrett
  - Jon Arne Grøttum, direktør Havbruk, Sjømat Norge

  The implications of the European Green Deal for sea-based aquaculture
  - David Basset, General Secretary, European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP)

  Hvordan ser framtiden ut for dagens studenter, i en brytningstid for konvensjonelt merdbasert oppdrett?
  - Studenter fra fem ulike studieretninger deler sine tanker.

  Krav om miljødokumentasjon - hvordan skape samfunnsaksept i framtiden?
  - Roger Sørensen, CEO, Åkerblå

  Nye metoder og miljøteknologi som kan støtte framtidens pålegg om miljøovervåkning av havbruk
  - Paneldialog med Åkerblå (Roger Sørensen og Arild Kjerstad), Aquakompetanse (Torolf Storsul), NTNU (Bengt Finstad) og Måsøval (Henny Førde)

  Pause

  Trusler og perspektiver for havbruk til sjøs - erfaringer fra Canada
  - Tom-Ivar Bern, Internasjonaliseringsrådgiver, Innovasjon Norge

  Hvordan kan semilukkede systemer bidra til bedret bærekraft og videre muligheter i kystnært oppdrett?
  - Alf Reidar Sandstad, CEO, Seafarming Systems

  Videre evolusjon – eller revolusjon? - av merdkonsepter i framtidig kystnært havbruk
  - Hans Vanhauwaert Bjelland, forskningssjef, Sintef Ocean

  Om koblingen student/næring

  Presentasjon av studentcase
  - Etterfulgt av gruppedialog med publikum

Etter lunsj, kl. 13:45 - 16:00
 • Er leverandørene av tjenester til kystnært havbruk inne i en brytningstid? Hva er de største utfordringene?
  - Linn Holmen, direktør Driftsstøtte, Frøygruppen

  Hvordan kan atlantisk oppdrettslaks gjennom avl gjøres resistent for lakselus?
  - Jørgen Ødegård, seniorforsker, AquaGen

  Mulighetene som autonome operasjoner gir til videreutvikling av kystnært havbruk
  - Ole Andreas Alsos, prosjektleder MIDAS, professor Institutt for design, NTNU
   
  Pause

  Sorte svaner i sykdom og velferd? Hvordan sikre en helhetlig tilnærming til fiskevelferd og merdmiljø?
  - Bård Skjelstad, daglig leder, Aqualoop

  Hvor går veien videre i norsk havbruk: Blir det hovedsakelig gjennom innovasjon i kystnære anlegg? Eller vil landbaserte og eksponerte systemer bli dominerende? Hva betyr dette for kompetansebehovene fremover?
  Paneldialog med Lerøy Midt (Harald Larssen), SinkabergHansen (Ragnar Sæternes), SalMar Aker Ocean (Marianne Halse) og NTNU (Martin Føre)

  Oppsummering og avslutning
  - Prosjektleder Brohode Havbruk, Alexandra Neyts, og Ellie Johansen fra NCE Aquatec Cluster

Foredragsholdere og paneldeltakere

Du får høre spennende innlegg fra:

David Bassett er leder i European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP). Organisasjonen fungerer som et bindeledd mellom europeiske forskningsprogrammer og havbrukssektorens behov. Gjennom å knytte næringsaktører, forskere, beslutningstakere og organisasjoner, peker EATiP på prioriterte områder for forskning og innovasjon av felles interesse.
David Bassett

General Secretary, EATiP

Tom-Ivar Bern

Internasjonaliseringsrådgiver, Innovasjon Norge

Trusler om ressurstilgang, økonomi og politikk i dagens merdoppdrett er tema, når Jon Arne Grøttum fra Sjømat Norge står på scenen. Sjømat Norge, en arbeidsgiverorganisasjon for sjømatbedrifter, har over 800 medlemsbedrifter som sammen ansetter atten tusen arbeidere. Organisasjonen representerer hele verdikjeden for havbruk og industrileddet for villfisknæringen, og har som sin primære oppgave å sikre selskapene best mulig rammevilkår. Grøttum har en amanuensis II stilling knyttet til Brohode Havbruk og NTNU.
 
Jon Arne Grøttum

Direktør Havbruk, Sjømat Norge

Roger Sørensen er født og oppvokst i Lofoten, utdannet økonom, og har for det meste arbeidet innenfor fiskeri og oppdrett. Har jobbet i Åkerblå i ti år som adm. direktør. Har tidligere jobbet som adm.dir i  Aker Seafoods Finnmark, fabrikksjef i MOWI og rådmann i Frøya kommune.
Roger Sørensen

CEO, Åkerblå

Prosjektleder av kapasitetsløftet Mennesket i framtidens havromsoperasjoner (MIDAS). Prosjektet er et samarbeid mellom forskningsmiljø og næringsliv i Midt-Norge, hvor målet er styrke innovasjonsevne, utvikling og eksport av autonom havromsteknologi. Alsos er førsteamanuensis ved Institutt for Design, og prodekan for innovasjon og formidling ved Fakultet for arkitektur og design, NTNU.
Ole Andreas Alsos

Leder Institutt for design, NTNU

Grunnlegger og CEO i Seafarming Systems AS, et selskap som ble stiftet i 2004 og som leverer teknologi og løsninger til havbruksindustrien. Alf Reidar har en sivilingeniørgrad i Marin teknikk fra NTNU, er gründer av en rekke konsepter og patenter, blant annet Aquatraz semilukket stålmerd og Aquantum Leap lukket stålmerd.  
Alf Reidar Sandstad

CEO, Seafarming Systems

Sorte svaner i sykdom og velferd? Hvordan sikre en helhetlig tilnærming til fiskevelferd og merdmiljø? 
Bård Skjelstad er også forsker i bistilling ved NTNU.
Bård Skjelstad

Daglig leder, Aqualoop

Hør Hans Vanhauwaert Bjelland, når han løfter fram temaet: Videre evolusjon – eller revolusjon? – av merdkonsepter i framtidig kystnært havbruk. 
Hans Vanhauwaert Bjelland

Forskningssjef, Sintef Ocean

Linn Holmen startet i Frøy i 2016, og har i dag overordnet ansvar for områdene: Kvalitet, Teknisk/Fiskevelferd samt FoU og Innovasjon i Frøy. Utdannet sivilingeniør i kjemiteknikk fra NTNU, med erfaring fra olje- og gassbransjen.
Linn Holmen

Direktør Driftsstøtte, Frøygruppen

Jørgen Ødegård kommer til Frøya for å snakke om hvordan hvordan atlantisk oppdrettslaks gjennom avl kan gjøres resistent for lakselus. 
Jørgen Ødegård

Seniorforsker, Aquagen

Beathe Sandvik Meland har vært Frøyas kommunedirektør siden 2020, og har til sammen tretti år med kommunal erfaring, fortrinnsvis fra ulike lederstillinger. Fagbakgrunn fra helse, økonomi, administrasjon og ledelse. Sammen med Anne Borg, rektor ved NTNU, åpner hun årets Brohodekonferanse.
Beathe Sandvik Meland

Kommunedirektør, Frøya 

Siri Granum Carson er professor i anvendt etikk ved NTNU og direktør i NTNU Havrom. Siri er i tillegg leder for AFINO, Senter for Ansvarlig Forskning og Innovasjon i Norge, og leder for nasjonalkomiteen for FNs Havforskningstiår. Hun bidrar som ordstyrer i panelsamtale under konferansemiddagen, og sitter i programkomiteen for toppledermøtet.
Siri G. Carson

Direktør NTNU Havrom

Sammen med rektor ved NTNU, Anne Borg, inviterer Alexandra Bech Gjørv til toppledermøte onsdag, dagen før konferansen. Samme kveld kan du høre henne i panelsamtale under jubileumsmiddagen.
Alexandra Bech Gjørv

Konsernsjef SINTEF

Sammen med konsernsjef i Sintef, Alexandra Bech Gjørv, inviterer Anne Borg til toppledermøte onsdag, dagen før konferansen. Samme kveld kan du høre henne i panelsamtale under jubileumsmiddagen.
Anne Borg

Rektor NTNU

Hvordan kan vi sammen skape nye ideer som vil styrke innovasjonstakt og rekruttering? Dette får vi høre mer om, når Kjell Emil Naas deltar i panelsamtale under jubileumsmiddagen.
 
Kjell Emil Naas

Avdelingsdirektør Forskningsrådet

Per Olav Skurdal Hopsø er leder i hovedutvalg for næring, og fast medlem av fylkesutvalget. Han deltar i paneldialog under jubileumsmiddagen.
Per Olav Skurdal Hopsø

Fylkespolitiker, Trøndelag

Arild Kjerstad har jobbet med miljødokumentasjon i akvakulturnæringen i 20, og er gründer av Åkerblå. Deltar i paneldialog.
Arild Kjerstad

Seniorrådgiver Miljø, Åkerblå

Hvordan næringen kan bruke og inkludere studenter på en måte som gjør at de blir en god ressurs for framtiden? Brage Taraldsen studerer siste året på studiet havbruksingeniør ved NTNU. Han deltar i paneldialog under jubileumsmiddagen med Alexandra Bech Gjørv, Anne Borg, Kjell Emil Naas og Per Olav Skurdal Hopsø.
 
 
Brage Taraldsen

Student havbruksingeniør (BIHAV)

Henny Førde har en Master i Marinbiologi og akvakultur fra NTNU, og har jobbet i Måsøval siden 2014. Først som biologisk controller, og nå i stillingen som leder for salg og logistikk. Deltar i paneldialog.
Henny Førde

Leder salg/logistikk, Måsøval

«Innovasjon og bærekraftig utvikling er som et økosystem! Du må tenke og operere på flere nivåer for å lykkes. Kommer økosystemet i ubalanse, er sjansen for langsiktig suksess mer usikker. Derfor er et økosystem for innovasjon også viktig, slik at man får input på flere nivå og former. Brohode representerer for eksempel et slikt økosystem». Ragnar Sæternes, deltaker paneldialog.
 
Ragnar Sæternes

FoU koordinator, Sinkaberg-Hansen

Torolf Storsul er veterinær og har erfaring fra fiskehelsearbeid i oppdrettsbedrift og fiskehelsetjeneste. Nå leder han FoU-avdelingen i Aqua Kompetanse. Deltar i paneldialog: «Nye metoder og miljøteknologi som kan støtte framtidens pålegg om miljøovervåkning av havbruk».
 
Torolf Storsul

Leder Forskning og utvikling, Aquakompetanse

Deltar i paneldialog: «Hvor går veien videre i norsk havbruk: Blir det hovedsakelig gjennom innovasjon i kystnære anlegg, eller vil landbaserte og eksponerte systemer bli dominerende? Hva betyr dette for kompetansebehov framover?

 
Harald Larssen

CEO, Lerøy Midt

Martin Føre har jobbet som førsteamanuensis ved Institutt for Teknisk Kybernetikk ved NTNU siden 2019, og hans stilling her var et bedriftsprofessorat. Forskningen hans er innenfor retningen som kalles havbiokybernetikk, der bruken av teknologi på problemstillinger i havbruk er i fokus.
Deltar i paneldialog.
 
Martin Føre

Førsteamanuensis Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU
 

Bengt Finstad har en DNV finansiert professorstilling i akvakulturbiologi ved NTNU, og er gruppeleder for marin seksjon på NTNU. Arbeidsområdene omfatter økofysiologi, akvakultur, smoltproduksjon/utsettinger av fisk, velferd/stress, forurensning og andre menneskeskapte påvirkninger, laksefisk i sjøen, fiskesykdommer-parasitter og biotelemetri. Deltar i paneldialog..
 
Bengt Finstad

Professor i akvakulturbiologi, NTNU

Marianne Halse er utdannet fiskehelsebiolog. Jobbet som fiskehelsesjef i SalMar, før hun startet i jobben som direktør for biologi og fiskehelse i SalMar Aker Ocean. Gründer av Åkerblå. Deltar i paneldialog.
Marianne Halse

Direktør Biologi og Fiskehelse, SalMar Aker Ocean

Konferansierer

Martin Olsen og Jenny Farstad Blindheimsvik vil lose deg igjennom høstens konferanse.

Martin Olsen har fagbrev innen elektronikk og en mastergrad i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU. Har jobbet med utvikling av oppstartsbedrift innen havbruksteknologi og et leverandørselskap til havbruksnæringen. I BKS jobber han med rådgivning for bedrifter og samarbeidspartnere, prosjektledelse av teknologiselskaper og han deltar i forskningsprosjekter.
Martin Olsen

Forretningsutvikler i Blått Kompetansesenter

Jenny F. Blindheimsvik er ferdig utdannet dataingeniør, og holder for øyeblikket på med master i datateknologi. Oppvokst på en øy utenfor Ålesund, og med et tett forhold til havet gjennom hele oppveksten, var det et naturlig valg å bli en del av NTNU Ocean Club. Her er hun IT ansvarlig.
Jenny Farstad Blindheimsvik

Student NTNU, Institutt for datateknologi og informatikk

Samarbeidspartnere

Brohode Havbruk 2050 er et samarbeid mellom:

Ønsker du mer informasjon om Brohode Havbruk?

FAQ

Ofte stilte spørsmål

BIL
Fra Trondheim, kjør E39 retning Orkanger
Fra Orkanger, følg FV714 skiltet til Hitra/Frøya. Undersjøisk tunnel til både Hitra og Frøya.

Link til Google Maps
 
BUSS
Bussruter til Frøya, rute 320 Trondheim – Frøya
Ruteplanlegger
 
BÅT
Fast hurtigbåtforbindelse fra Trondheim og Kristiansund til Hitra og Frøya og Øyrekka.
Rute 800 Trondheim – Brekstad -Hitra – buss til Frøya 
Ruteplanlegger 

Vi har reservert et antall rom til konferansen på Hotell Frøya, Rådhusgata 10 - 7260 Sistranda
 
Fyll ut i påmeldingsskjema, så reserverer vi hotellrom for deg.

Pris pr natt er kr. 1.590,- inkl. frokost.

Har du allerede meld deg på, kontakt lars@traveldesign.no for å reservere overnatting.

Ta kontakt med prosjektleder Alexandra Neyts alexandra.neyts@ntnu.no

Ta kontakt med prosjektleder Alexandra Neyts (NTNU) alexandra.neyts@ntnu.no eller prosjektkoordinator Tove M. Vedal (Blått Kompetansesenter, arrangør) tove@bksnorge.no 

Hvordan komme seg til Frøya?

Jubileumsmiddag holdes i skybaren på Hotell Frøya, mens Brohodekonferansen finner sted på Frøya kultur- og kompetansesenter.

Sted

 • Besøksadresse
  Nordfrøyveien 411, 7260 Sistranda
 • Telefonnummer
  310.55.1213
 • E-post
  post@bksnorge.no

Finn frem

Veibeskrivelse

Skriv avreisested og trykk på knappen

Påmelding

Alle kan melde seg på konferanse og nettverksmiddag, mens toppledermøte og studentdag er forbeholdt inviterte. For priser og påmelding - følg link under.

Velg hva du vil delta på her