BROHODEKONFERANSEN 2023

25.oktober - Konferansemiddag på Hotell Frøya (kl. 19:00 - 22:00)
26.oktober - Brohodekonferanse på Frøya kultur- og kompetansesenter (kl. 08:30 -16:00)
 

Digitalisering i havbruk - til hvilken nytte for fisken, miljøet og samfunnet?

Havbrukssektoren har for lengst tatt i bruk mange ulike digitale verktøy. Nye overvåkingsmetoder og smarte systemer kan gi oss informasjon om alle ledd - raskere enn noen gang. Vil mer data føre til bedre kontroll, større forutsigbarhet og en mer bærekraftig produksjon? Hva skal til for at produksjons- og miljødata deles mellom virksomheter i større grad? Og hvordan kan det bidra til både å effektivisere produksjon og forbedre indre og ytre miljø? Og kan digitale metoder, verktøy og tvillinger utfordre eksisterende produksjonsmodeller og reguleringsmekanismer?  
 
Årets Brohodekonferanse retter søkelyset mot det digitale skiftet i havbruk. Her legges det opp til å skape innsikt og dialog om hvordan innhenting av riktig type informasjon, utveksling og beskyttelse av data, samt kunstig intelligens kan komme fisken, miljøet og samfunnet til gode. Sammen med morgendagens arbeidstakere ønsker vi å sette fart i å ta ut potensialet innen digitalisering.  

Velkommen til Frøya 25. og 26. oktober!

 

PROGRAM ONSDAG 25. OKTOBER

Konferansemiddag
 • 19:00 - 22:00 - Konferansemiddag på Hotell Frøya

  Åpen påmelding

Studentdag
 • 08:00 - 16:00 - Studentgruppa besøker øyregionen

  Ekskursjoner, besøk hos Guri Kunna vgs, gruppearbeid (for inviterte studenter).

Toppledermøte
 • 12:00 - 16:00 - Toppledermøte

  Forbeholdt inviterte.

PROGRAM TORSDAG 26. OKTOBER

Brohodekonferansen i Frøya kultur- og kompetansesenter

Før lunsj, kl. 08:00 - 12:10
 • Velkommen
  - Kristin Strømskag, ordfører Frøya og Siri G. Carson, direktør NTNU Havrom

  Havbruk mot 2050 i et globalt perspektiv – hvordan kan digitalisering påvirke trendene?
  - Bente Pretlove, DNV

  Presisjonsoppdrett: Veien mot Landbruk 4.0.
  - Erland Kjesbu, Landbrukets Dataflyt

  Fra Krill Biomasse til Lakselus: Datadrevne Partnerskap for Havets Fremtid
  - Jo Øvstaas, HUB Ocean

  BEINSTREKK OG PÅFYLL

  Hvordan ser studentene på en framtid i havbrukssektoren?
  - Disipliner vil på ulike måter bidra til det digitale skifet. Studentenes perspektiver.

  Studentenes pitch: Lansering av ideer 
  Hvordan kan havbruksbransjen bedre kommunisere til samfunnet om;
  - hva den bidrar med
  - hvilken kunnskap og kompetanse som er viktig for videre utvikling, og
  - hva som er de reelle problemstillingene?
   
  Koblingen mellom distrikt og by: Kan bedre kommunikasjon og større åpenhet bidra til at oppfatninger i større grad baserer seg på fakta framfor følelser? Studentene pitcher ideer og forslag til løsninger.

  Gruppedialog om dagens tema - del I
  - Borddiskusjoner og innspill til studentenes forslag

Etter lunsj, kl. 12.55 - 16:00
 • Bruk av IT på merdkanten: Gir det løsninger for hele bransjen?
  - Jon Arild Tørresdal, ScaleAQ
  - Trude S. Heggstad, Åkerblå

  Nye digitale metoder for overvåking av miljøforhold i akvakultur
  - Yngvar Olsen, NTNU Institutt for biologi

  Digitalisering av fiskevelferd
  - Lisa-Victoria Bernhardt, DNV

  Optimalisering av fiskehelse gjennom datafangst og -bearbeiding - en nærings-phd
  - Tommy Ole Olsen, Endeveaour Management

  BEINSTREKK OG PÅFYLL

  Industriell innovasjon i kunstig intelligens - klar til bruk?
  - Jon Atle Gulla, SFI NorwAI

  Gruppedialog om dagens tema - del II

  Samhandling som modell for framtidens havbruk
  Ledere fra næring og akademia peker ut en felles vei for kunnskapssamarbeid

  Oppsummering og avslutning

  16:00 Program slutt

Foredragsholdere og paneldeltakere

Erland Kjesbu

Daglig leder, Landbrukets dataflyt

Bente Pretlove er programdirektør for Ocean Space i Det Norske Veritas (DNV). I denne rollen leder hun DNVs forskningsinnsats knyttet til bærekraftig utvikling av havbaserte næringer. Bente har hatt en rekke ulike stillinger i DNV med fokus på klimaendringer, bærekraft og miljøledelse. Hun er medlem av det internasjonale UN Ocean Decade Advisory Board og den norske nasjonalkomiteen for tiåret. Hun har også vært nestleder for Blue Growth i EUs teknologiplattform Waterborne. Bente Pretlove har en mastergrad i Chemical and Bioprocess Engineering og en doktorgrad i miljøsystemanalyse fra University of Surrey (UK).
Bente Pretlove

Programme Director Ocean Space, DNV

Jon Arild er daglig leder i ScaleAQ Software og har nesten tre tiår med ekspertise innen programvare- og skybasert tjenesteutvikling. Før han kom til ScaleAQ, spilte han en nøkkelrolle i utviklingen av tjenesteplattformen til Sparebanken Vest, som banet vei for lanseringen av Bulder Bank. I ScaleAQ er hans fokus å gi oppdrettere muligheten til å ta datadrevne beslutninger, redusere miljøpåvirkningen og forbedre effektiviteten i driften gjennom gode digitale løsninger.
 
Jon Arild Tørresdal

CEO, ScaleAQ Software

Jon Atle Gulla er direktør for Norsk forskningssenter for AI-innovasjon (NorwAI) ved NTNU. Dette er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som utvikler nye teknologier for vellykket og ansvarlig utnyttelse av datadrevet kunstig intelligens i industrielle innovasjoner. Jon Atle er aktiv innenfor Digitalisering og AI-basert innovasjon og entreprenørskap, der han rådgir industrien om bruk av kunstig intelligens og utforsker nye forretningsmuligheter i startup-selskaper.
 
Jon Atle Gulla

Direktør for NorwAI & Professor ved NTNU

Lisa-Victoria er seniorforsker innen akvakultur i DNVs Ocean Space program i Group Research and Development. Bakgrunn fra veterinærmedisin (DVM) og doktorgrad i akvakulturvitenskap, rettet mot fiskehelse og -velferd, miljøovervåking, epidemiologi og akvatisk biosikkerhet. Hennes forskning i DNV fokuserer hovedsakelig på hvordan forme og akselerere bærekraftig vekst av akvakultur, gjennom f.eks. digitalisering og innovativ teknologi.
Lisa-Victoria Bernhardt

Senior Aquaculture Researcher, DNV

Tommy Ole Olsen har bakgrunn som økonomisjef og medeier i oppdrettsselskaper på 90-tallet. Siden 2016 har han jobbet med fiskevelferd og reduksjon av belastningen under avlusing av laks. Sammen med NTNU gjennomfører han en nærings-Ph.d innen optimering av fiskevelferd under behandling, der resultatene søkes realisert i egen utførelse av behandlinger i datterselskapet Fish Care Solutions. I 2023 ble han tildelt patent for system og metode for individuell behandling av fisk.
Tommy Ole Olsen

Daglig leder, Endeavour Management

HUB Ocean er en stiftelse etablert av Aker-selskapene og Verdens Økonomiske Forum. Med over tyve års erfaring fra den maritime bransjen og programvareutvikling, har Jo ledet store utviklingsprosjekter i inn- og utland, deriblant Ocean Data Platform. Han er en aktiv bidragsyter til produktplanlegging, spesielt i forbindelse med nye metoder for innsamling av havdata og transformasjonen fra datafangst til innsikt.
Jo Øvstaas

Director of Ocean Innovation, HUB Ocean

Trude Steinbru Heggstad er leder for innovasjon og FoU i Åkerblå Group.
Med bakgrunn fra samfunnsvitenskap på NTNU, har Trude jobbet mye i mellomrommet mellom FoU-miljøer og næringsliv, for å utvikle havbruksnæringen i en bærekraftig retning. Kom inn i akvakulturnæringen som student gjennom Brohodekonferansen i 2014, og i år deltar hun i paneldialog med tema: Bruk av IT på merdkanten - vil det til gi løsninger for hele bransjen?
Trude Steinbru Heggstad

Leder for Innovasjon og FoU, Åkerblå Group

Ragnar Sæternes jobber tverrfaglig med alle forsknings- og utviklingsspørsmål som opptar selskapet. Også før SinkabergHansen var Ragnar aktiv innen FoU, da med tilsvarende bred tilnærming som prosjektkoordinator for marin- og maritim sektor på Namdalskysten. Samhandling og tverrfaglig innsikt er viktig for Ragnar, og derfor engasjerer han seg aktivt i ulike roller: Medlem av Faggruppe Havbruk v/ fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering, styremedlem i NCE Aquatech Cluster og Styringsgruppe NTNU Brohode Havbruk 2050.
Ragnar Sæternes

FoU-koordinator, SinkabergHansen AS

Yngvar Olsen

Professor, Institutt for biologi, NTNU

Siri Granum Carson er professor i anvendt etikk ved NTNU og direktør i NTNU Havrom. Siri er i tillegg leder for AFINO, Senter for Ansvarlig Forskning og Innovasjon i Norge, og leder for nasjonalkomiteen for FNs Havforskningstiår. Siri sitter i programkomiteen for toppledermøtet. Du hører henne med ordfører Kristin Strømskag, når de sammen åpner høstens konferanse.
Siri Granum Carson

Direktør NTNU Havrom

Kristin F. Strømskag (H) har vært Frøyas ordfører siden 2019, og ved høstens valg sikret hun seg plass på fylkestinget. Sammen med Siri G. Carson, direktør NTNU Havrom, åpner hun årets Brohodekonferanse.
Kristin Furunes Strømskag

Ordfører, Frøya kommune

Konferansier

Eirik arbeider med NTNUs satellittprogram og observasjonspyramiden. Sentralt i dette er hvordan autonome sensorbærende agenter i havet, lufta og rommet kan arbeide sammen med å samle data. Før Eirik kom til NTNU, var han stortingsrepresentant i tolv år, og jobbet her særlig med forsvars-, kommunal-, transport- og nordområdepolitikk. Eirik styrer ordet også under paneldialogen under nettverksmiddagen onsdag kveld.
 
Eirik Selnæs Sivertsen

Prosjektleder, Institutt for filosofi og religionsvitenskap 

Påmelding

Alle kan melde seg på konferanse og nettverksmiddag, mens toppledermøte og studentdag er forbeholdt inviterte.

Studentgruppa består av Minor i havbruk studenter og representanter (maks 2) fra ulike andre studieretninger med relevans for akvakultur. Som student kan du søke om å delta via anbefaling fra din studieprogram- eller veileder. Kontakt: alexandra.neyts@ntnu.no

For priser og påmelding - følg link under.

VELG HVA DU VIL DELTA PÅ HER

Samarbeidspartnere

Brohode Havbruk 2050 er et samarbeid mellom:

Brohodedagene

Arrangereres som en del av Havbruksuka

Brohodekonferansen er møtestedet der kompetanse, erfaring og interesser på tvers av fagområder og alder utveksles. Foredrag og interaktive sesjoner mellom studenter, forskere, elever og næringsaktører vil skape nye ideer til styrket samspill og økt innovasjonstakt i havbruk. 

Ønsker du mer informasjon om kapasitetsløftprosjektet Brohode Havbruk?

Besøk Brohode Havbruk sin nettside her

FAQ

Ofte stilte spørsmål

BIL
Fra Trondheim, kjør E39 retning Orkanger
Fra Orkanger, følg FV714 skiltet til Hitra/Frøya. Undersjøisk tunnel til både Hitra og Frøya.

Link til Google Maps
 
BUSS
Bussruter til Frøya, rute 320 Trondheim – Frøya
Ruteplanlegger
 
BÅT
Fast hurtigbåtforbindelse fra Trondheim og Kristiansund til Hitra og Frøya og Øyrekka.
Rute 800 Trondheim – Brekstad -Hitra – buss til Frøya 
Ruteplanlegger 

Vi har reservert et antall rom til konferansen på Hotell Frøya, Rådhusgata 10 - 7260 Sistranda
 
Fyll ut i påmeldingsskjema, så reserverer vi hotellrom for deg.

Pris pr natt er kr. 1.590,- inkl. frokost.

Har du allerede meld deg på, kontakt lars@traveldesign.no for å reservere overnatting.

Ta kontakt med prosjektleder Alexandra Neyts alexandra.neyts@ntnu.no

Ta kontakt med prosjektleder Alexandra Neyts (NTNU) alexandra.neyts@ntnu.no eller prosjektkoordinator Tove M. Vedal (Blått Kompetansesenter, arrangør) tove@bksnorge.no 

Hvordan komme seg til Frøya?

Konferansemiddag holdes på Hotell Frøya, mens Brohodekonferansen finner sted på Frøya kultur- og kompetansesenter.

Sted

 • Besøksadresse
  Nordfrøyveien 411, 7260 Sistranda
 • Telefonnummer
  310.55.1213
 • E-post
  post@bksnorge.no

Finn frem

Veibeskrivelse

Skriv avreisested og trykk på knappen